poniedziałek, 2 czerwca 2008

Grzegorz W. Kołodko / Wędrujący świat

Zdjęcia ze spotkania z G. W. Kołodko na KUL w Lublinie (27.05.2008r.)